VISION 21: Volunteerism and Social Services in the 21st century


wizytówka V21  wizytówka Socrates/Grundtvig

Partnerzy

Partnerzy projektu reprezentują szerokie spektrum instytucji i środowisk działających w obszarze pracy socjalnej i/lub wolontariatu od placówek zarówno formalnego, jak nieformalnego kształcenia dorosłych, poprzez organizacje pozarządowe, aż po ośrodki badawcze.


Polska

Instytut Rozwoju Służb Społecznych (IRSS)
Krystyna Kocerba, Piotr Matela
Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa
Tel.: + 48 22 6210423 Fax: + 48 22 6294018
irss@neostrada.pl
www.irss.and.pl

Jednostka naukowo-badawcza powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Obok prac naukowych, badań i ekspertyz prowadzi działalność wydawniczą i szkoleniową w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych oraz funkcjonowania służb społecznych a także szeroko pojętej problematyki osób niepełnosprawnych.
Francja

Institut Recherche et Information sur le Volontariat (IRIV)
Benedicte Halba
26 boulevard Raspail 75007 Paris
Tel.: +33-1-42840825, Fax: +33-1-42840825
contact@iriv.net
www.iriv.net

Placówka naukowo-badawcza specjalizująca się w badaniach oraz świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych w zakresie wolontariatu i działalności not-for-profit.
Hiszpania

Saint Isidore Institute of Secondary Education
Begona Cruz Fernandez
Calle Poeta Manuel Martinez 2
19 200 Azuqueca de Henares
Tel.: + 34 949261181, Fax: + 34 949262406
orientacion@sanisidro.com
www.sanisidro.com

Publiczny zespół szkół średnich, zawodowych i policealnych. Prowadzi m.in. kursy zawodowe dla specjalistów integracji społecznej pracujących z grupami społecznie upośledzonymi (niepełnosprawni, osoby starsze, ubogie, imigranci).
Włochy

Lunaria
Davide Di Pietro, Alessandra Bertinelli, Martina Ianizzoto
Via Salaria 89
00-198 Roma
Tel.: + 39 68 884 1880 Fax : + 39 68 884 1859
dipietro@lunaria.org
www.lunaria.org

Stowarzyszenie, którego wielowątkowa działalność (prace badawcze, szkolenia, wymiana informacji, organizacja obozów i szkoleń) koncentruje się wokół zagadnień gospodarki społecznej, globalizacji, imigracji i wolontariatu.
Góra strony