VISION 21: Wolontariat I Służby Społeczne W XXI Wieku


wizytówka V21  wizytówka Socrates/GrundtvigKrajowe spotkanie inaugurujące projekt "VISION 21" - 5. listopada 2004 roku

Pierwsze robocze spotkanie krajów partnerskich - 10. grudnia 2004 roku

Międzynarodowe Seminarium
Białobrzegi, 22-24 kwietnia 2005 roku